Korupcijos prevencija

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.).

Duodant kyšį (paperkant) ne tik pažeidžiama nustatyta valdymo tvarka, bet yra pažeidžiamas ir asmenų lygybės prieš įstatymą principas, kadangi tokiu atveju konkretus asmuo neteisėtai įgyja pranašumą prieš kitus asmenis. Baudžiamajame kodekse (BK) įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. BK 225 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, „baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų“, o duodantis kyšį – „baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“ (BK 227 str.).

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą tik tada, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

Apie Plungės turizmo informacijos centre pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:

  • Turizmo informacijos centro direktoriui el. paštu sandra.kasmauskiene@plunge.lt ir/ar telefonu +370 640 53644.
  • Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333. Taip pat, palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“. Daugiau informacijos rasite ČIA
  • Plungės miesto savivaldybei pasitikėjimo telefonu (8 448) 50842 arba el. p. pranesk@plunge.lt . Daugiau informacijos rasite ČIA. 
  • Atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą paskirta Turizmo vadybininkė Kristina Narkutė-Beniušienė +370 640 53644, el. paštas turizmas@plunge.lt 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Nutarimas dėl 2022-2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Lietuvos korupcijos žemėlapis 2022

 

Išsamiau su Plungės turizmo informacijos centro korupcijos prevencijos priemonėmis galima susipažinti čia:

2024 - 2026 m.

Plungės turizmo informacijos centro 2024-2026 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

2021 - 2023 m

Plungės turizmo informacijos centro 2021-2023 m. korupcijos prevencijos programa 

Plungės turizmo informacijos centro 2021-2023 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Plungės turizmo informacijos centro 2021-2023 m. korupcijos prevencijos ataskaita už 2021-2023 m. 

2019 - 2020 m. 

Plungės turizmo informacijos centro 2019-2020 m. korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas

2016 - 2018 m.

Plungės turizmo informacijos centro 2016-2018 m. korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas