Pažink Plungės parką aktyviai

Pažintis su Plungės dvaro parko augalija, padavimai, legendos apie Perkūno ąžuolą, Verkiančiąją liepą ir kt., įvairios užduotys bei žaidimai gamtoje.