Žemaitiško rašto metų ir Kazimiero Skrodzkio 150 mirties metinių minėjimas Kuliuose

Žemaitiško rašto metų ir Kazimiero Skrodzkio 150 mirties metinių minėjimas Kuliuose

  • Gegužės 13 - 14 d.