Plungės TIC

Biudžetinė įstaiga Plungės turizmo informacijos centras įkurtas 2016 m. sausio 7 d., jo steigėjas – Plungės rajono savivaldybė. Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Biudžetinių įstaigų, Turizmo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Valstybinio turizmo departamento norminiais aktais, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais.

Tikslas – kaupti ir skleisti turizmo informaciją, populiarinti Plungės rajoną, kurti svetingą ir patrauklų jo įvaizdį, teikti mokamas ir nemokamas turizmo paslaugas Plungės svečiams, siekiant kuo daugiau jų pritraukti į Plungę ir rajoną. Siekdamas šio tikslo, Centras  vykdo šias funkcijas:

  • Rinkti, kaupti ir platinti informacinius ir kartografinius ledinius apie turizmo paslaugas, objektus, vietoves, turistines trasas ir maršrutus.
  • Tvarkyti, kaupti ir atnaujinti Plungės rajono savivaldybėje esančių turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų duomenis.
  • Teikti duomenis Lietuvos turizmo sistemai.
  • Reklamuoti Plungę kaip patrauklų turistams miestą.
  • Atlikti viešosios nuomonės apklausas.

Turizmo informacijos centras organizuoja, padeda organizuoti įvairius renginius, dalyvauja turizmo parodose, mokymuose ir t.t.