Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia – viena seniausių Lietuvoje, medinė, tašytų rąstų bažnyčia, statyta 1744 m. Čia yra išlikę daug senųjų paveikslų, liturginių rūbų ir reikmenų. Bažnyčios šventoriuje palaidota viena iš paskutinių Platelių dvaro savininkų Marie Choiseul-Gouffier ir jos brolis Gabriel Choiseul-Gouffier.

Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia buvo ne kartą atnaujinama, remontuojama, tačiau pirminė jos išvaizda iki mūsų laikų pasikeitė nedaug. Žinios apie pirmąją medinę Platelių bažnyčią mus pasiekia iš XV a. 1486-1526 metų laikotarpyje ją pastatė Stanislovas Kęsgaila Šventorkalnio pusiasalyje. 

XVIII a. pradžia Platelių miesteliui buvusi nelengva. Šimtmečio pradžioje jis smarkiai nukentėjo nuo karo, 1729 m. – nuo didelio gaisro. 1741 m. į Platelius dirbti buvo paskirtas jaunas ir aktyvus klebonas Juozapas Vaitkevičius. 1744 m. klebonas su parapijiečių parama Plateliuose pastatė naują, ketvirtąją bažnyčią, kuri tebestovi ir šiandien. Platelių bažnyčia neretai gretinama su netoliese esančia Beržoro medinuke. Jas sieja ne tik klebonas, kurio iniciatyva 1746 metais Beržore buvo pastatyta Platelių bažnyčios filija, bet ir todėl, kad abi jos, manoma, statydintos tų pačių meistrų, yra beveik to paties amžiaus ir tokio pat – kryžminio – plano. 1776-aisiais miręs Platelių medinukės statytojas J. Vaitkevičius palaidotas jos rūsyje, po šv. Juozapo altorium.

Platelių šventovės interjerą puošia didysis ir keturi šoniniai barokinės kompozicijos altoriai. Juos dabina kolonos, drožiniai ir paveikslais su sidabro aptaisais. XVIII a. visi altoriai buvo nudažyti baltai ir paauksuoti. Taip pat buvusi nuspalvinta ir puošni iškiliais rokokiniais ornamentais dekoruota sakykla su ažūriniu, karūna vainikuotu baldakimu. Kairiojoje koplyčioje stovi rokokinė krikštykla su antvožu, kurioje laikomas švęstas vanduo ir krikšto aliejai. Virš jos didelis Šv. Jono Krikštytojo paveikslas. Krikštykla yra išlikusi nuo pat bažnyčios pastatymo. Paveikslai su aptaisais liudija, jog jie yra stebuklingi, teikiantys malonę. Brangūs aptaisai – tai ženklas, kad tokius paveikslus galėjusi sau leisti bažnyčia buvo turtinga. Navos gale – vargonų choras su arkada viršuje ir senoviškomis giedotojų ložėmis apačioje. XVIII a. šiame chore stovėjo 10 balsų vargonai, buvo didelis būgnas ir skardžiabalsiai skambaliukai. Dabartiniai vargonai įrengti 1909 m., kuriuos pagamino garsus meistras Jonas Garalevičius. Bažnyčios šventoriuje ilsisi kai kurių buvusių Platelių dvaro savininkų vaikai: grafaitė Marija Šuazel ir jos brolis Gabrielius, kuris buvo Papilio dvaro savininkas. Greta Platelių bažnyčios – klebonija, pastatyta 1903 m.

Šventoriuje stovi 1905 m. pastatyta varpinė, kurioje kabo du varpai. Vienas jų byloja apie 1648 m. II-asis 1928 m. ir sveria 321 kg. Kadaise čia būta dar dviejų varpų, bet juos 1917 m. rekvizavo vokiečiai.

Platelių Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vidaus 360° panoramines nuotraukas galite pamatyti ČIA.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!