Senojoje klebonijoje 1900-1910 metais gyveno klebonas kun. Vincentas Jarulaitis, kuris sudarė naujos mūrinės bažnyčios statybos projektą ir jo pastangomis buvo pradėti mūryti pamatai.
Ant senosios klebonijos pastato pritvirtinta memorialinė lenta su M. K. Čiurlionio ir S. Čiurlionienės-Kymantaitės bareljefais (aut. V. Juzikėnas) ir užrašu „Čia 1909 m. gyveno M. K. Čiurlionis ir Sof. Čiurlionienė-Kymantaitė“. Kadangi klebonas Vincentas Jarulaitis buvo Sofijos Kymantaitės dėdė, tai kai Sofija ir Mykolas Konstantinas Čiurlioniai jau buvo vedę, jiems klebonas porai mėnesių buvo užleidęs savo svetainę.  Tai buvo kūrybingiausias jų gyvenimo laikotarpis.
1889-1892 m. M. K. Čiurlionis mokėsi ir fleita grojo kunigaikščio M. Oginskio dvaro orkestre. 

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!