VIII-oji Pasaulio žemaičių dailės paroda

VIII-oji Pasaulio žemaičių dailės paroda

VIII-OJI PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODA
„PRISIMENANT ŽEMAITIJĄ“

2020 m.rugpjūčio 22 d. – gruodžio 31 d. paroda skiriama žvilgsniui į Žemaitiją, kaip atminties vietą. Dalyvaujantys dailininkai savo darbuose permąstys, akcentuos, atskleis atminties vaizdinius ir vietas, kurie tapatinami ar betarpiškai siejami su Žemaitijos, kaip istorinio, etninio, kultūrinio regiono, reprezentacija.

Profesionalioji dailė bus eksponuojama Žemaičių dailės muziejuje, M.Oginskio rūmuose, Plungėje. 2020-08-22 - 2020-12331
Tautodailės ekspozicija – Telšių rajono savivaldybės kultūros centre, Telšiuose. 2020-09-18 - 2020-09-30

Žemaičių dailės parodos pradėtos organizuoti dar Pirmosios Nepriklausomos Lietuvos metais. 1938, 1940 ir 1943 m. Telšiuose kartu su bendraminčiais jas surengė poetas, Žemaičių „Alkos“ muziejaus direktorius Pranas Genys, dailininkai Paulius Augius-Augustinavičius, Telesforas Valius ir kiti.
Sąjūdžio įkarštyje užgimusi mintis kas ketveri metai vienyti po pasaulį išsibarsčiusius žemaičių dailininkus ir parodyti jų darbus 1989 m. įsikūnijo į įspūdingą, galingai nuskambėjusią dailės fiestą. Jau po keleto metų iš pirmųjų šios meno šventės rengėjų – Algimanto Švažo, Antano Olbuto, Aloyzo Stasiulevičiaus, Rimanto Dauginčio, Viktoro Liutkaus – Pasaulio žemaičių dailės parodų organizacinius rūpesčius perėmė Plungėje, Oginskių rūmuose, įsikūręs Žemaičių dailės muziejus – pirmasis ir vienintelis regioninis dailės muziejus Lietuvoje. Nuo 1994 m. muziejus tapo svarbiu žemaičių dailininkų kūrybos centru. Čia nuolat rengiamos ir eksponuojamos žemaičių dailininkų parodos, menininkų pristatymai, kaupiamas ir populiarinamas Lietuvoje bei išeivijoje kūrusių, kuriančių dailininkų palikimas.

  • 08.22 - 12.31