PARODA Mąstytojas Justinas Mikutis (1922 - 1988)

PARODA Mąstytojas Justinas Mikutis (1922 - 1988)

Mąstytojo Justino Mikučio trisdešimt penktosioms mirties metinėms paminėti fotografijų parodoje Platelių dvaro svirne eksponuojamos: Vaidoto Žuko, Romualdo Požerskio, Arūno Baltėno, Audriaus Naujokaičio, Aldonos Kuprelytės nuotraukos.
***
Justinas Mikutis gimė 1922 m. balandžio 27 d. Šateikių Rūdaičiuose, netoli Gintališkės, mirė 1988 m. birželio 2 d. Vilniuje. Gimė ūkininkų Antano Mikučio ir Onos Benetytės keturių vaikų šeimoje. Mokėsi Gintališkės pradžios mokykloje, Plungės progimnazijoje, 1941 m. baigė Kretingos pranciškonų gimnaziją. 1941-1942 m. mokytojavo Večių pradžios mokykloje. Nuo 1942 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos fakultete. 1943 m. kovą VDU buvo uždarytas. Justinas grįžo į Žemaitiją. 1943 m. rudenį pradėjo mokytojauti Šiemulių mokykloje netoli Kulių, o gruodį perėjo į Grigaičių pradžios mokyklą netoli Platelių. 1945 m. gruodį buvo suimtas, nuteistas ir 1946 metais ištremptas į Uchtos lagerį, 1951 m. perkeltas į Vorkutos lagerį Komijos respublikoje. 1956 m. reabilituotas, grįžo į Lietuvą ir palaipsniui tapo neprisitaikiusios kultūros simboliu, padariusiu įtaką ne tik sovietinės Lietuvos kultūrininkams,bet ir Maskvos, Peterburgo disidentams.
Dėl savo bekompromisės laikysenos sovietinio režimo atžvilgiu, sykiu ir tremtyje sugadintos sveikatos, turėjo pragyventi iš savo intelekto ir erudicijos neatitinkančių darbų: Eksperimentinio metalo pjovimo staklių mokslinio tyrimo instituto Vilniaus filiale dirbo techniniu vertėju (mokėjo lenkų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbas), vėliau gamykloje liftininku. Ypač unikaliai jo geniali asmenybė išsiskleidė dirbant pozuotoju Vilniaus dailės mokykloje ir Dailės institute (1957-1961, 1975-1981 m.). Pertraukų metu, darbų peržiūrose, parodų atidarymuose bei aptarimuose, kelionėse mokiniams ir studentams dėstė savo originalias mintis apie literatūrą, meną, architektūrą, istoriją, filosofiją.
Justinas Mikutis ne tik švietė, bet ir ugdė žmogiškąsias vertybes, moralinį, politinį sąmoningumą. Justiną net trys menininkų kartos vadino Mokytoju, laikė draugu: Vincas Kisarauskas, Saulė Kisarauskienė, Antanas Kmieliauskas, Vaidotas Žukas, Vladas Vildžiūnas, Vytautas Šerys, Leonardas Gutauskas, Arvydas Šaltenis, Petras Repšys, Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Algimantas Švėgžda, Antanas Martinaitis, Audrius Naujokaitis, Eugenijus Varkulevičius, Algė Stankutė-Dargienė ir kt. Nuo gimnazijos laikų J. Mikutis draugavo su skulptoriumi Antanu Mončiu.

  • 09.16 - 10.14 d.